W dniu 24 listopada bieżącego roku w godzinach wieczornych, w ostrowskiej komendzie pojawił się nowy wielozadaniowy samochód ratowniczo- gaśniczy na podwoziu VOLVO FLD3C, samochód karosowało i dostarczyło Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o.

Pojazd wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l oraz dodatkowy zbiornik środka pianotwórczego do systemu piany sprężonej o pojemności 100 l. Autopompa umożliwia podawanie środka gaśniczego z wydajnością 1600 l/min, dodatkowo wyposażona została w system piany sprężonej Powietrze - Woda – Piana.

Zakup pojazdu w kwocie 893 841,00 zł został sfinansowany dzięki środkom finansowym przekazanym przez Gminy z terenu powiatu ostrowskiego w kwocie 295 000,00 zł, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 100 000,00 zł oraz Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 498 841 zł.

Pojazd posiada na swoim wyposażeniu między innymi:

  • sprzęt i armaturę do podawania wody i piany gaśniczej - niezbędny przede wszystkim w prowadzeniu działań gaśniczych, ale także zabezpieczających w celu przeciwdziałania zagrożeniom,
  • sprzęt ochrony dróg oddechowych – służący do zabezpieczenia bezpieczeństwa strażaków niosących pomoc, 
  • zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym obejmujący specjalistyczną torbę medyczną wraz z zestawem do prowadzenia tlenoterapii, nosze oraz zestaw szyn do unieruchamiania złamań, 
  • sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego, wykorzystywany m.in. podczas ratowania życia osób będących uczestnikami wypadków komunikacyjnych,
  • sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy, w tym indywidualne latarki, 
  • pilarki spalinowe do drewna i betonu oraz pompę pływającą – sprzęt, który wykorzystywany jest bardzo często podczas usuwania skutków występujących anomalii pogodowych związanych z silnymi , wiatrami i podtopieniami, 
  • na pojeździe znajdują się również indywidualne zestawy ochronne dla ratowników wykorzystywane podczas działań, gdzie występuje zagrożenie ze strony COVID-19.