W miejscowości Świeca zakończono prace polegające na odbudowie starego mostu.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę dawnych elementów drewnianych, wykonano betonowe, zbrojone stopy fundamentowe o śr 800mm. Do pozostałych elementów należało wykonanie przyczółka żelbetowego, montaż dźwigarów stalowych, ułożenie drewnianej jezdni mostu, montaż stalowej poręczy, umocnienie skarp ażurowych płytami betonowymi, oraz wykonanie betonowych podjazdów.

Wykonawcą inwestycji była firma „Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Jarosław Pobóg-Górski”.

Dnia 22.05.2020r. odbył się odbiór inwestycji w którym uczestniczyli przedstawiciele Odolanowskiego Samorządu w osobach Zastępcy Burmistrza Jana Prokopa, Radnego Gminy i Miasta Odolanów z miejscowości Świeca Grzegorza Fleischera, oraz wykonawcy inwestycji.