Sala wiejska w Topoli Wielkiej to prężne lokalne centrum inicjatyw służące wzmacnianiu więzi społecznych i integracji, siedziba organizacji sołeckich, wreszcie izba pamięci.

 Istotnym wkładem w projekt modernizacji obiektu były prace społeczne i zaangażowanie miejscowych, którzy również przygotowali wystawę pamiątek związanych z zasłużonymi dla historii sołectwa postaciami.


Sala to także lokum miejscowego stowarzyszenia "Quatro" realizującego liczne projekty skierowane do mieszkańców. Obecnie realizowany jest tu projekt pn. „Zapomnijmy o pandemii — czas na sport i zdrowie", w ramach którego mieszkanki odbywają zajęcia ruchowe.
Podczas remontu m.in. odmalowano pomieszczenia sali wiejskiej oraz wykonano nawierzchnię wjazdu na teren przy sali.
Pierwszą salę wiejską wybudowano tu w czynie społecznym w 1948 roku, z wykorzystaniem budulca z rozebranej wcześniej wartowni granicznej w Bartnikach. Sala została oddana do użytku w 1952 roku. Później dobudowano jeszcze pomieszczenie dla OSP. W latach 80-tych ubiegłego stulecia świetlica została rozbudowana do obecnej wielkości.
Tegoroczne prace remontowe w Topoli kosztowały w sumie ponad 71 tys. zł. Na ten cel przeznaczono także środki z funduszu sołeckiego - 21,4 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło 49 999 zł.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”