4135 – tyle osób odwiedziło w ciągu zaledwie 3 miesięcy odrestaurowany Pałac Lipskich w Lewkowie od dnia otwarcia. Obiekt był remontowany i modernizowany przez blisko 4 lata. Gruntowna modernizacja pochłonęła blisko 27 milionów złotych, z tego ponad 13 milionów złotych to środki unijne z programu WRPO pozyskane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który jest właścicielem obiektu i organem prowadzącym Muzeum w Lewkowie.