Mieszkańcy Tarchał i Bab sprzeciwiają się powstaniu ogromnej farmy fotowoltaicznej, która ma powstać na granicy ich miejscowości.

Jako mieszkańcy gminy Odolanów, nie możemy liczyć na wsparcie i pomoc naszego Burmistrza i boimy się, że "sprzeciw mieszkańców", który został złożony dnia 26.07.2021r. w urzędzie GiM Odolanów, zostanie odrzucony. Burmistrz nie miał odwagi spotkać się z nami na spotkaniu w dniu 30 lipca 2021r. zorganizowanym na Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich i poinformować o ustaleniach z Inwestorem i właścicielami gruntów. Przez Panią Sołtys przekazał, że: "wyda warunki zabudowy, a jak mieszkańcom się coś nie podoba to mogą iść do sądu- mówią mieszkańcy Tarchał i Bab.

Teren, na którym ma powstać instalacja (foto: Look drone): 


Przed zaproszeniem na spotkanie mieszkańcy napisali oficjalny sprzeciw do Burmistrza: 

Do Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Sprzeciw mieszkańców Tarchał Wielkich i Bab na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 12MW w Tarchałach Wielkich

My niżej podpisani mieszkańcy Tarchał Wielkich i Bab nie wyrażamy zgody na realizację tak dużego przedsięwzięcia jakim jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 12MW, ze względu na brak przeprowadzonych jakichkolwiek badań dotyczących oddziaływania na środowisko, jak i również wpływu na zdrowie ludzi tak dużej farmy fotowoltaicznej. Wszelkie oficjalne informacje i badania, które opisują brak wpływu na środowisko dotyczą farm fotowoltaicznych o mocy 1MW. Przedsięwzięcie to, które ma być realizowane ma być 12 razy większe i dla takiej mocy 12MW nie przeprowadzono jeszcze badań i nie wykazano wpływu i oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkających obok ludzi, ponieważ ma być ona pierwszą w Polsce tak dużą farmą.
Badania przeprowadzone przez IBE informują o negatywnym wpływie na zdrowie ludzi, którzy mieszkają w pobliżu, bowiem tego typu instalacje odnawialnych źródeł energii wytwarzają częstotliwości, które nie są obojętne dla ludzi i zwierząt. IBE bada od pewnego czasu, ze względu na skargi ludzi i na pogarszanie się stanu zdrowia tych, którzy mieszkają w pobliżu farm fotowoltaicznych, promieniowanie elektromagnetyczne, gdyż podczas pracy farm, wytwarza się tzw. brudna elektryczność – powoduje to u ludzi rozdrażnienie, dyskomfort, nudności, bóle głowy, zmęczenie. Prąd odziemny wytwarza pole magnetyczne, które zaburza
rytm biologiczny – zaburzenie snu, złe samopoczucie. Sieci bezprzewodowe są źródłem promieniowania z zakresu mikrofal. Jest to związanie z powstawaniem nowotworów.
Brudna elektryczność i prąd odziemny mają negatywne znaczenie dla środowiska w ogóle, rujnują je a wpływu tego dotąd nie umiemy zniwelować. Nadmieniamy również, iż w pobliżu naszych domostw przeprowadzona jest linia energetyczna wysokiego napięcia, która ma być powiększona o kolejne linie. Instalacja ta również wytwarza szkodliwe pole elektromagnetyczne. My jako mieszkańcy sąsiadujący z planowanym przedsięwzięciem obejmującym obszar ok. 20ha, nie wyrażamy zgody na budowę tak dużej farmy fotowoltaicznej, ponieważ w roku 2020 już zostały wydane warunki zabudowy na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW na tej samej działce na obszarze ok. 10ha. Łączny obszar objęty farmą fotowoltaiczną będzie wynosił ok. 30ha.
Obawiamy się, że tak duży obszar przeznaczony na farmę fotowoltaiczną całkowicie zmieni krajobraz naszych miejscowości: Tarchał Wielikich i Bab, zablokuje realizację naszych planów inwestycyjnych, a nasze działki stracą na atrakcyjności jaki i na wartości.

Z poważaniem Mieszkańcy Tarchał Wielkich i Bab
.