Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni głosowali nad uchwałą w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt podwyżek Prezydent Miasta Beaty Klimek popierany przez radnych Przyjaznego Miasta finalnie nie został przegłosowany, dzięki determinacji radnych opozycyjnych.