W dniu 22.04.2015r. skazani z Aresztu Śledczego odwiedzili Muzeum Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Wycieczkę do muzeum zorganizowano w ramach realizowanego w tutejszym areszcie programu readaptacyjnego „Panorama Kultury”, który zakłada wykorzystanie w procesie resocjalizacji różnych form działalności kulturalno-oświatowej środowiska lokalnego.

Pracownik muzeum zapoznała skazanych z ciekawą ekspozycją historyczną dotyczącą czasów II wojny światowej, przybliżyła barwne losy Mirosława Ferića oraz historię słynnego Dywizjonu 303, zaliczanego do najlepszych jednostek myśliwskich II wojny światowej.

Dzięki wycieczce nasi podopieczni dowiedzieli się, że Mirosław Ferić urodził się w rodzinie chorwacko-polskiej. W 1919 roku jego matka wróciła z dziećmi do Polski i osiedliła się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie podjęła pracę jako nauczycielka. Tu Mirosław Ferić ukończył Gimnazjum Męskie w Ostrowie Wielkopolskim, po czym naukę kontynuował w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, gdzie otrzymał stopień podporucznika pilota. Podczas II wojny światowej brał udział w kilkunastu walkach powietrznych, w tym w ramach utworzonego w Wielkiej Brytanii myśliwskiego dywizjonu 303.

a3 600x406

a2 600x395

Imieniem Mirosława Ferića nazwano jedną z ulic oraz Szkołę Podstawową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim. W bieżącym roku ten lotniczy as Dywizjonu 303 będzie też twarzą promującą nasze miasto w ramach kampanii promocyjnej "Tu mieszkał".

sw.gov.pl