Już jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy, która wprowadza program "Rodzina 500 plus". Projekt ten zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko (przy niskim kryterium dochodowym oraz w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym również na pierwsze dziecko). Świadczenie to ma być wypłacane przez gminy. Ostrowski Urząd Miejski również przygotowuje się do realizacji rządowego programu.