Ostrów Wielkopolski i Raszków podpisały porozumienie, na mocy którego rodziny posiadające Raszkowską Kartę Rodziny 3+ będą mogły korzystać z miejskich obiektów – muzeum, lodowiska, rolkowiska oraz Kina „Komeda”. Ostrowska Karta Rodziny 3+ również przeszła modyfikacje i będzie teraz jeszcze bardziej przyjazna dla ostrowskich rodzin.

- Raszków podobnie jak Ostrów Wielkopolski duży nacisk kładzie na politykę społeczną - teraz dzięki porozumieniu wspólnie będziemy działać na rzecz rodzin - już nie tylko ostrowskich – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

- Dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków porozumienie to oznacza, że będą mogły korzystać z ulg w Kinie „Komeda”, Muzeum Miasta Ostrowa oraz Lodowisku – Rolkowisku - takich samych, jakie przysługują rodzinom korzystającym z programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ - powiedział Burmistrz Jacek Bartczak – dzięki temu oferta naszej raszkowskiej karty wzbogaci się o usługi, które dostępne są najbliżej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na wniosek rodzin wielodzietnych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego wprowadzone zostały udogodnienia do Ostrowskiej Karty Rodziny 3+. Karta będzie wydawana będzie teraz na okres 5 lat, a nie jak dotychczas na okres roku. Dotyczyć będzie osób do 25. roku życia w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – zasada ta będzie teraz analogiczna do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do składu rodziny wielodzietnej zaliczać teraz będziemy także dziecko niepełnosprawne w wieku powyżej 18. roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Duże rodziny nie będą także teraz musiały przedstawiać do wglądu dowodów osobistych, legitymacji szkolnych i studenckich lub aktów urodzenia oraz wpisywania ich numerów we wniosku. Procedura uzyskania Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ opierać się będzie na złożonym oświadczeniu, co z pewnością ułatwi rodzinom składanie wniosków.