Zarówno dzielnicowi z terenu całego powiatu ostrowskiego jak i funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim kontynuują działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski o zagrożeniach, które mogą ich spotkać oraz o obowiązującym prawie i konsekwencjach w przypadku jego nie przestrzegania.

Spotkania, rozmowy, przekazane broszury informacyjne mają na celu podniesienie świadomości oraz poprawę bezpieczeństwa.

Jedno ze spotkań jakie odbyło się w ostatnim czasie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadził dzielnicowy z gminy Sośnie sierż. Patryk Szymański wraz z policyjnym profilaktykiem w miejscu gdzie zamieszkuje prawie 80 osób narodowości Ukraińskiej.

Podczas spotkania poruszony został temat m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Coraz częściej na naszych drogach możemy spotkać pojazdy na ukraińskich tablicach rejestracyjnych i dlatego tak ważne jest aby przypominać przepisy poruszania się po drogach w naszym kraju.

Pamiętajmy, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają wpływ na bezpieczeństwo na drodze.