Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu – Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim ostrzega przed możliwością wystąpienia, na obszarze województwa wielkopolskiego, spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza i oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników.