Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Poznaniu – Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim ostrzega przed możliwością wystąpienia na obszarze województwa wielkopolskiego przymrozków.

Ważność od godz. 01:00 dnia 04.04.2021 do godz. 08:00 dnia 04.04.2021
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do -5°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 01:00/04.04 do 08:00/04.04.2021 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. RSO Woj. wielkopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach