Planowana budowa obwodnicy Ostrzeszowa budzi ogromne emocje mieszkańców. Dyskusja na ten temat już od dawna toczy się w internecie, kilka dni temu rozgorzała na nowo.

Powód? Na biurko burmistrza Mariusza Witka trafiły mapy, na których projektanci wskazali nowe warianty przebiegu obwodnicy miasta.

Budowa obwodnicy Ostrzeszowa będzie mieć także spore znaczenie dla mieszkańców powiatu ostrowskiego, nie tylko z tego powodu, że ominiemy korki jadąc na południe Polski. Według wstępnych założeń krajowa 11 ominie miejscowość Antonin, a sam staw Szperek ominiemy z drugiej strony. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod koniec stycznie podpisała trzy umowy na opracowanie projektowe dla drogi ekspresowej S11. 
Odcinki, o których mowa mają połączyć: Ostrów Wielkopolski z Kępnem (31 km), Szczecinek z Piłą (73 km) i Oborniki – Poznaniem (23 km). Łączna długość planowanych fragmentów trasy to 127 km. Koszt przygotowania dokumentów ma opiewać na kwotę 17 mln zł.

Zanim rozpocznie się budowa, upłynie jeszcze sporo czasu. Przetargi będą mogły zostać ogłoszone dopiero po uzyskaniu finansowania dla tych odcinków. Nowoczesną drogą do Kępna, oraz obwodnicą Ostrzeszowa pojedziemy więc najszybciej za kilka lat.

Odcinki drogi S11, dla których zostały podpisane umowy na realizacje projektów: 
– Szczecinek – Piła: 8 250 767,43 zł brutto (termin realizacji to 50 miesięcy)
– Oborniki – Poznań (wraz z budową obwodnicy Obornik): 3 791 284,35 zł (42 miesiące)
– Ostrów Wielkopolski – Kępno: 4 992 268,65 zł (50 miesięcy)

Dopiero po realizacji fazy projektowej nastąpi przystąpienie do etapu realizacji ww. inwestycji.