Porozumienie intencyjne o współpracy podpisała Akademia Kaliska z kaliskimi sądami: okręgowym i rejonowym. Wszystko po to, by we wniosku o możliwość kształcenia studentów na kierunku prawo, wskazać wsparcie instytucji wymiaru sprawiedliwości.