Decyzją Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim trzy osoby zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem mężczyzny na parkingu przed dyskoteką, spędzą w areszcie trzy miesiące. Zatrzymani usłyszeli także zarzuty udziału w bójce. Najmłodszymi uczestnikami tych tragicznych zdarzeń, w wyniku których zmarł człowiek zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.