Trasa S11 ma być jedną z najdłuższych dróg ekspresowych w Polsce. Jej łączna długość ma wynieść blisko 600 km i połączy Koszalin z Katowicami, na jej trasie jest także nasz powiat.

Czas przejazdu całej drogi (600 km) ma się skrócić do 5 godzin, termin oddania drogi zaplanowany jest na 2029, natomiast w Wielkopolsce na 2028 rok.

Odcinek wielkopolskiej drogi S11 ma wynieść ok. 360 km, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2028 rok.
Budowa podzielona jest na kilka odcinków.  Najpóźniej zostaną oddane trzy etapy trasy: Piła - Ujście (25 km), Kórnik - Jarocin (36 km) oraz Jarocin - Ostrów Wielkopolski (49 km).

Ponad miesiąc temu do użytku została oddana 7-kilometrowa część obwodnicy Kępna, która jest położona w ciągu drogi S11. Została połączona z pierwszą częścią inwestycji, która była oddana w 2018 roku.

Pod koniec sierpnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu zatwierdziła decyzję środowiskową odnośnie przebiegu drogi Kępno-Olesno. 

Pod koniec maja zostało złożone pismo do RDOŚ w Poznaniu odnośnie decyzji środowiskowej trasy S11 z Kępna do Ostrowa Wielkopolskiego. Odcinek ten ma wynieść 35 kilometrów i zostanie utworzony w latach 2025-2027.

Obecnie gotowe odcinki trasy S11 w Wielkopolsce:

Zachodnia obwodnica Poznania: odcinek węzeł Rokietnica - węzeł Poznań - Tarnowo Podgórne (długość ok. 5,3 km)
Zachodnia obwodnica Poznania: odcinek Złotkowo - węzeł Rokietnica (długość ok 7,7 km)
Zachodnia obwodnica Poznania: odcinek Poznań - Tarnowo Podgórne - do węzła Poznań-Zachód (długość ok. 14,2 km)
Poznań - Kórnik (długość ok. 13,4 km)
Obwodnica Jarocina (długość ok. 13,1 km)
Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego (długość ok. 12,8 km)
Obwodnica Kępna (długość ok. 10 km)

Docelowo trasa S11 połączy 4 województwa, a trasa będzie przebiegać przez takie miejscowości jak: Koszalin, Szczecinek, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Kluczbork, Lubliniec i Katowice.