Upały, które w ostatnich dniach utrzymywały się w naszym regionie, przyczyniły się do zwiększenia zagrożenia pożarowego na obszarach leśnych. Ostrowscy policjanci oraz strażnicy leśni podjęli działania prewencyjne mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego poprzez kontrole duktów i parkingów leśnych.

Ustawa o lasach zabrania wjazdu na drogi leśne. Ruch samochodem, motocyklem czy pojazdem zaprzęgowym jest możliwy przez lasy, ale tylko na drogach publicznych. Na innych jest to możliwe, ale tylko pod warunkiem, że są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po nich. Jeżeli wskazują kierunek do miejscowości oraz odległość do niej, to zazwyczaj można jechać. W przeciwnym razie do lasów nie można wjeżdżać.

Ostatnio panujące upały spowodowały znaczny spadek wilgotności ściółki leśnej, przez co wzrosło zagrożenie pożarowe. Ostrowscy policjanci wspólnie ze strażnikami leśnymi podjęli w tym kierunku działania prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego w lasach. Funkcjonariusze sprawdzali dukty i parkingi leśne, zwracając szczególną uwagę na pojazdy wjeżdżające na tereny zalesione. Kontrolowali również rejony torowisk kolejowych przebiegających przez obszar leśny.

Pożar wywołać jest bardzo łatwo, ale znacznie trudniej go ugasić. Dlatego należy pamiętać, że rozgrzany katalizator w samochodzie, który zatrzymał się na skraju lasu może być przyczyną pożaru. Przy tak niskiej wilgotności ściółki pożar może wywołać iskra z przejeżdżającego pociągu czy wyrzucony niedopałek papierosa. Przebywając w lesie najlepiej nie palić papierosów, a na parkingach korzystać z popielniczek. Nie możemy także zostawiać pustych szklanek i butelek, które przez efekt soczewki mogą wzniecić ogień.

Wspólne patrole policjantów i strażników leśnych to nie nowość. Ostrowscy policjanci już od dawna współpracują ze Strażą Leśną w szerokim zakresie. Podejmowane wspólne działania i patrole będą cały czas kontynuowane.

KPP w Ostrowie Wlkp. asp. szt. Artur Kurczaba