Upały, które w ostatnich dniach utrzymywały się w naszym regionie, przyczyniły się do zwiększenia zagrożenia pożarowego na obszarach leśnych. Ostrowscy policjanci oraz strażnicy leśni podjęli działania prewencyjne mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego poprzez kontrole duktów i parkingów leśnych.