Okres przedświąteczny to czas wzmożonej aktywności organizacji pożytku publicznego związanej z potrzebą niesienia pomocy osobom pozostającym w potrzebie. W tym czasie zwrócić należy uwagę na pojawiające się przypadki wykorzystywania tych pozytywnych reakcji w sposób naruszający porządek prawny.