Niemal w całej Polsce trwa nabór do policji. Warto sprawdzić ile można zarobić pracując w tej formacji.