Policjanci wiele pracy i czasu poświęcają na działania profilaktycznie skierowane do młodych ludzi. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, podczas licznych spotkań informują dzieci i młodzież o zagrożeniach z jakimi będą musieli się zmierzyć i tłumaczą w jaki sposób wybrać odpowiednie rozwiązania, by się takim zagrożeniom przeciwstawić.