DPS w Psarach przez pandemię koronawirusa przeżywał najpoważniejszy kryzys w 66 letniej historii swojej działalności. Teraz przyszedł czas na podziękowanie darczyńcom, społecznikom i wolontariuszom za pomoc w czasach, gdy nad DPS-em zebrały się czarne chmury.

Podziękowanie

W imieniu Pracowników i Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarach wdzięczna i wzruszona pragnę złożyć wszystkim Darczyńcom oraz ludziom dobrej woli serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc, wsparcie materialne i finansowe oraz za wszystkie dobre słowa , które otrzymaliśmy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii COVID - 19.

Trzeba wielkości ducha i ogromnego serca, by bezinteresownie pomagać innym. Państwa postawa utwierdza nas w przekonaniu, że w trudnych chwilach można zawsze liczyć na solidarną i bezinteresowną pomoc innych osób.
Jesteście Państwo dla nas świadectwem otwartości na drugiego człowieka. Dzięki Waszej pomocy możemy cały czas chronić naszych podopiecznych, będących w grupie osób najbardziej zagrożonych. Tylko wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom jakie niesie walka z koronawirusem.

Dziękujemy za okazanie dobrego serca, pomoc i szlachetny gest w postaci przekazanych darów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć.


"Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągnąć przyjazną dłoń."
                                                               CyceronDyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarach Milena Przybylska