Cały czas trwa rekrutacja Liderów oraz wolontariuszy do AKADEMII PRZYSZŁOŚCI – znanego w całej Polsce wolontariatu organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jest to szansa na zdobycie wyjątkowego doświadczenia.

Paczka i Akademia szukają dziesięciu tysięcy osób – lokalnych herosów, którzy poprowadzą rejony i kolegia w całej Polsce. To ważny moment w programach, bo tylko tam, gdzie znajdzie się lider, dotrze pomoc do potrzebujących rodzin i dzieci.

Kim jest Lider a kim wolontariusz?
Lider jest sercem programów w każdym z rejonów i kolegiów w całej Polsce. Ma odwagę i energię – zarządzając zespołem Wolontariuszy w swojej okolicy, wpływa na otoczenie i zmienia historie życia ludzi w potrzebie. Lider nie jest bierny i aktywnie kształtuje swoje najbliższe otoczenie.

Zadaniem Lidera jest całoroczne zarządzanie projektem – AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – w miejscu swojego zamieszkania. Lider rekrutuje wolontariuszy i koordynuje ich pracą.
Wolontariusze AKADEMII PRZYSZŁOŚCI to ludzie, którzy nadają sens swojemu zaangażowaniu. Niosą mądrą pomoc, która naprawdę działa. Akademia łączy tych, którzy mają otwarte serca i chcą mądrze pomagać, z dziećmi, które potrzebują wsparcia. W Akademii wsparcie otrzymało ponad 2300 podopiecznych.

W Akademii SuperW przez cały rok regularnie, raz w tygodniu, indywidualnie spotykają się z dziećmi, które borykają się z problemami w szkole. Wiele z nich pochodzi z trudnych środowisk. Misją SuperW nie jest udzielanie korepetycji, ale przeprowadzenie dziecka od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Dla małego studenta Akademii, Wolontariusz staje się przyjacielem i mentorem. Wykorzystuje w działaniu nowoczesne narzędzia, m.in. oryginalny, stworzony na potrzeby AKADEMII PRZYSZŁOŚCI System Motywatorów Zmiany, który opiera się na metodologii projektowania doświadczeń.

Lider – nowy wymiar wolontariatu
Bycie Liderem to nie jest zwykły wolontariat. W AKADEMII PRZYSZŁOŚCI nie tylko pomaga się potrzebującym, ale inwestuje się także w swój rozwój zawodowy. Funkcja Lidera pozwala zdobyć najbardziej pożądane na rynku pracy umiejętności: zarządzanie projektami, zarządzanie ludźmi, umiejętność pracy w zespole. Lider to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie.

Co zyskuje Lider?
Wolontariat w Paczce i Akademii nie jest poświęcaniem się, tylko rozwijaniem siebie, zdobywaniem nowych kompetencji – w tym biznesowych – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek.
Liderzy Paczki i Akademii stają się prawdziwymi Project Managerami – z pełnym wachlarzem swobody działania, ale i odpowiedzialności. To od wyników ich pracy zależy, jak wiele potrzebujących rodzin i dzieci otrzyma mądrą pomoc.
- Dzięki Paczce niesamowicie się rozwinęłam, uświadomiłam sobie na co mnie stać. To dodaje wiary we własne siły i możliwości. Dzięki poprowadzeniu projektu miałam możliwość odbycia stażu w gminnym urzędzie. Obecnie pracuję w szkole podstawowej. Bycie liderem w Paczce sprawiło, że zyskałam nowe kompetencje i poznałam wspaniałe wartościowe osoby! – mówi Kasia, liderka z Mazowsza.
- To dzięki Paczce i doświadczeniom, które tu zdobywam, nie boję się podejmować wyzwań, które stają na mojej drodze – dodaje Ania, liderka z Miechowa.

Jako Lider i wolontariusz masz:
→ WPŁYW społeczny i biznesowy - Wolontariusz zmienia świat wokół siebie, daje impuls do zmiany potrzebującym. Pomagając zmienia życie ich oraz swoje. To, co robi, ma wielki sens. Bez wolontariuszy SZLACHETNA PACZKA nie dotrze do rodzin w potrzebie, a dzieci z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI nie będą miały indywidualnych zajęć i nie nauczą się wygrywać.
→ Szansę na własny ROZWÓJ - Profesjonalny wolontariat w Akademii to szansa do rozwijania kompetencji przydatnych w życiu zawodowym - zarządzanie projektami i zespołem, planowanie, komunikacja, motywacja. To również sprawdzanie się w nowych rolach i kształtowanie tak pożądanych postaw jak przedsiębiorczość, przywództwo, otwartość czy odpowiedzialność społeczna. Szczególnie dla młodych to okazja do zdobycia pierwszego udokumentowanego doświadczenia do profesjonalnego CV.
→ Okazję do poznania niezwykłych LUDZI - Wolontariusz działa z ludźmi podzielającymi jego ideały i cele.
Staje się ważną częścią społeczności w swojej okolicy, spotyka m.in.: biznesmenów, samorządowców, społeczników, liderów kultury. Nawiązuje wartościowe relacje towarzyskie i biznesowe, które mogą się przełożyć na rozwój jego kariery. Dzięki niemu spotykają się ludzie, którzy żyją obok siebie, ale wcześniej się nie dostrzegali

Jak się zgłosić?
1. Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl
2. Przyjedź na szkolenie, gdzie dowiesz się wszystkiego o wolontariacie
3. Przejdź przez rozmowę rekrutacyjną.
4. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia.
5. Podpisz umowę i zacznij działać!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to siostrzany projekt Paczki – pomaga dzieciom z problemami przezwyciężyć szkolne trudności i uwierzyć w siebie. Aby to wszystko mogło się udać, niezbędni są Liderzy, którzy poprowadzą program w swojej lokalnej społeczności.