Do 13 lipca należy zgłosić beneficjenta rzeczywistego. Chociaż większość osób o tym wie, nie każdy jest świadomy kary za niezgłoszenie. Wynosi ona nawet… milion złotych! To nie koniec – przedsiębiorcom grozi szereg wielu innych konsekwencji, również wtedy, kiedy podadzą fałszywe dane.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy dokonać do 13 lipca. Jest to niezwykle istotne, gdyż kary za niezgłoszenie są bardzo surowe. Spółki mogą zapłacić nawet milion złotych za niewykonanie tego obowiązku. Prawdopodobnie ogromna suma ma tylko wpłynąć na motywację przedsiębiorców. Mimo wszystko lepiej dopilnować umownego terminu.
Równie istotne jest podanie rzeczywistych danych. Zgodnie z art. 61 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy: Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W związku z powyższym zgłaszający odpowiada za prawidłowe dane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Za podanie fałszywych danych grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Warto też pamiętać, że nowe spółki utworzone po 13 października 2019 roku muszą się zgłosić do CRBR w ciągu siedmiu dni od daty wpisu spółki.