Strażacy przeprowadzili prelekcję, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową. Prelegenci przedstawili między innymi: najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru.