Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 22 grudnia 2021 roku będą zajmować się uchwałą na temat podniesienia wynagrodzenia Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej możemy przeczytać jak zmieni się wynagrodzenie Prezydent naszego miasta. 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 10 770 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie - 2 989,50 zł
- dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Podwyżka będzie obowiązywać wstecz o 4 miesiące od 1 sierpnia 2021 roku. 

Łączna kwota to ponad 20 tysięcy złotych, do tej pory była to kwota niespełna 11 tysięcy złotych.

Dodatkowo Beata Klimek jest członkiem rad nadzorczych Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu. Z tego tytułu osiąga dodatkowe dochody. 

Podwyżka wynagrodzenia jest pokłosiem ustawy złożonym przez PiS - o którym pisaliśmy TUTAJ 

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, wysokość wynagrodzenia dla Prezydenta ustala Rada Miejska w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ustawa o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewidują, że elementami wynagradzania pracowników samorządowych są: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. Ponadto zgodnie z przepisami, pracownikowi samorządowemu przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Powyższe regulacje zobowiązują samorządy do wprowadzenia w życie tych przepisów. W związku z tym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.