Wyjeżdżając na ferie warto pamiętać o chroniących nas w UE prawach pasażera. Przepisy unijne zapewniają minimalny poziom ochrony pasażerów, niezależnie od rodzaju transportu: samolotem, pociągiem, autobusem, autokarem lub statkiem.