Wysokość otrzymywanej emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej. Na wysokość świadczenia wpływa znacząco także staż pracy. Im więcej odkładamy i im później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe świadczenie otrzymamy. W południowej Wielkopolsce najniższe świadczenie wynosi… 10 groszy.