Według Rady Języka Polskiego w dyskusji publicznej powinno unikać się popularnego w naszym kraju słowa, oznaczającego osoby czarnoskóre.

Według Wikipedii- Murzyn to określenie osoby ciemnoskórej w języku polskim. Wyraz ten funkcjonuje także w pejoratywnym znaczeniu osoby ciężko pracującej nie na swoje nazwisko lub osoby wykorzystywanej do ciężkiej pracy. (por. wieloznaczność) i jest wówczas zapisywany małą literą. W tym drugim znaczeniu wyraz ten używany jest także w utartych związkach frazeologicznych (np. „robić za murzyna”) oraz w powiedzeniu „murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść”. Dodatkowo wyraz „murzyn” występuje także w związku frazeologicznym „opalić się na murzyna” (opalić się bardzo mocno, na ciemny kolor).

Określenie obecnie odradzane przez Radę Języka Polskiego w komunikacji publicznej. Członek Rady Marek Łaziński uznał, że słowo to jest archaiczne i nacechowane negatywnie. W październiku 2020 RJP jednogłośnie nadała tej opinii status opinii Rady Języka Polskiego.

Według prof. Łazińskiego słowa "Murzyn" powinno używać się wyłącznie na prawach historycznego cytatu. Swoją opinię zawęził jednak do "komunikacji publicznej: mediów, administracji, szkoły", ponieważ trudno jest zmienić przyzwyczajenia mówiących.

Jak informuje "Rzeczpospolita", RJP podczas październikowego posiedzenia plenarnego przyjęła opinię prof. Łozińskiego bez głosu sprzeciwu. Należy przy tym pamiętać, że RJP ma rolę opiniodawczo-doradczą. Co prawda wyrażanie przez nią opinii jest uregulowane ustawowo, ale już w 2005 roku, podczas posiedzenia Komisji Kultury w Sejmie, prof. Jerzy Podracki stwierdził, że opinie RJP są wiążące dla wszystkich tylko w zakresie ortografii i interpunkcji.