Radni Miejscy Klubu Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt uchwały powołania Funduszu Rozwoju Osiedli. Najważniejszy postulat wynikający z dokumentu to coroczne przeznaczanie 1% budżetu miasta na tworzenie budżetów inwestycyjnych w ramach rad osiedlowych, co oznacza skierowanie każdego roku do osiedli kwoty 3 600 000 złotych. Fundusz Rozwoju Osiedli miałby zacząć funkcjonować od 2021 roku.

Jak wynika z treści uchwąły zadania i wydatki finansowane z Funduszu Rozwoju Osiedli byłyby realizowan przez wydziały lub jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego Ostrowa.

Jak wyglądałoby to w praktyce?

Rada Osiedla przedstawia Prezydentowi Ostrowa Wielkopolskiego projekt planu inwestycyjnego, który ma zostać zrealizowany z Funduszu Rozwoju Osiedli, w części przypadającej na dane Osiedle. Rada Osiedla zatwierdza plan inwestycyjny poprzez podjęcie uchwały, po czym przekazuje oba dokumenty do Prezydenta Ostrowa do 31 stycznia danego roku. W przypadku braku przekazania wymaganych dokumentów, Prezydent wzywa daną Radę Osiedla do uzupełnienia braków w terminie 21 dni. Jeśli Rada nie dopełni wszystkich formalności, nie może korzystać z Funduszu Rady Osiedla w danym roku kalendarzowym. Środki, które przepadły danemu osiedlu, są dzielone po równo między wszystkie Rady, które dopełniły formalności.

Następnie Prezydent w ciągu 30 dniu od otrzymania planu inwestycyjnego przekazuje informacje Radzie Osiedla na temat szacunkowego kosztorysu poszczególnych inwestycji oraz opinii na temat możliwości ich realizacji. Negatywna opinia wymaga szczegółowego uzasadnienia. W przypadku pozytywnej weryfikacji Prezydent niezwłocznie przystępuje do realizacji inwestycji.

Jak wynika z treści projektu, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego może odmówić realizacji planu inwestycyjnego lub jego poszczególnych części, gdy przedmiot inwestycji lub nieruchomość, na którym jest położony nie jest własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Inwestycja została przeznaczona do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE lub gdy na danym terenie planowana jest inwestycja miejska, która spowoduje konieczność ponownego wykonania inwestycji sfinansowanej z Funduszu Rozwoju Osiedli.

Szacunkowy przydział środków dla Rad Osiedli z Funduszu Rozwoju Osiedli:

 1. Osiedle Śródmieście
 2. 347 406,18 zł
 3. Wenecja
 4. 405 479,80 zł
 5. Krępa
 6. 253 021,75 zł.
 7. Jana Pawła II
 8. 489 636,34 zł
 9. Pruślin
 10. 244 738,69 zł
 11. Kamienice Stare
 12. 193 787,11 zł
 13. Zacisze Zębców
 14. 285 692,15 zł
 15. Odolanowskie
 16. 219 645,38 zł
 17. Nowe Parcele
 18. 317 976,32 zł
 19. Parcele Zacharzewskie
 20. 357 099,80 zł
 21. Powstańców Wielkopolskich
 22. 323 125,68 zł