Część wielkopolskich gmin nie potrafi zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieciom i uczniom dowożonym do szkół i przedszkoli. Taki jest wniosek po kontroli przeprowadzonej przez poznańską delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Wsród tych gmin jest gmina Ostrów Wielkopolski.