Strażacy z ochotniczych jednostek straży pożarnej zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia i mimo, że nie są na etacie, zawsze są w pogotowiu, zawsze też można na nich liczyć.

Strażacy z ochotniczych jednostek zawsze służą pomocą, ratują dobytek, zabezpieczają imprezy plenerowe, edukują młodzież. Za wszystko co robią otrzymują niewielkie wynagrodzenie, które zależne jest od każdej gminy. 


Na zdjęciu strażacy z OSP Raszków podczas ćwiczeń pokazowych w szkole podstawowej. 

Ekwiwalent pieniężny wypłacany przez samorządy strażakom OSP to rekompensata za brak wynagrodzenia, które strażak ochotnik mógłby uzyskać w tym czasie, wykonując swoją pracę zawodową.
Stawki ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach różnią się w każdej gminie. Stawki, które otrzymują strażacy za godzinę swojej pracy ustalane są przez samorząd, któremu podległa jest jednostka.
Na terenie powiatu ostrowskiego mamy 7 gmin wiejskich oraz gminę miejską Ostrów Wielkopolski, gdzie znajduje się jednostka OSP Ostrów Wielkopolski (przy ul Staszica). 
To ochotnicy z jednostki OSP Ostrów Wielkopolski "zarabiają najwięcej". W OSP Ostrów Wielkopolski ekwiwalent pieniężny wynosi 16,8 zł za godzinę akcji oraz 12,6 zł (stawki brutto) za godzinę ćwiczeń. Takie same stawki maja strażacy ochotnicy z terenu gminy Przygodzice, jednak w niektórych jednostkach jak np w OSP Janków Przygodzki pieniądze z akcji przeznaczane są na utrzymanie remizy i inwestycje.  W Gminie Nowe Skalmierzyce Strażacy mogą liczyć na 15 zł za godzinę akcji. 
W gminie Sieroszewice strażacy otrzymują 13 złotych za godzinę akcji, za godzinę ćwiczeń dostają połowę czyli 6,5 zł. 
Po 12 złotych za godzinę akcji mają strażacy ochotnicy z gmin Ostrów Wielkopolski, Odolanów i Raszków z tym, że strażacy z Raszkowa mają płacone tylko za akcje wyjazdowe poza sam Raszków. Strażacy z Raszkowa za ćwiczenia dostają 6 złotych za godzinę, 7 dostają w gminie Odolanów a tylko 2 zł za godzinę w gminie Ostrów Wielkopolski. 
Najniższe stawki mają w gminie Sośnie. Tam strażacy otrzymują 10 zł za godzinę akcji oraz połowę czyli 5 złotych za godzinę ćwiczeń. 

Na zdjęciu strażacy z OSP Odolanów chwilę po wypadku na Odolanowskim rynku. 

Czy Waszym zdaniem Strażacy Ochotnicy powinni zarabiać więcej lub mieć stały ekwiwalent za swoją służbę i gotowość?