Otrzymaliśmy na maila oświadczenie radnego Andrzeja Kornaszewskiego, który jest zniesmaczony opinią Pani Prezydent na swój temat. Według radnego koszt funkcjonowania urzędu wzrósł za kadencji Beaty Klimek z 14 mln do 26 mln ( w tym 4 mln na inwestycje), a sama Pani Prezydent zabrała 32 tys zł ekwiwalentu za zaległy urlop, co poddała pod wątpliwość kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej.