Rzecznik Praw Dziecka chce takich zmian w prawie, które sprawią, że osoby, które w dzieciństwie cierpiały z powodu alkoholizmu rodziców, przemocy fizycznej bądź psychicznej nie będą miały w dorosłym życiu obowiązku sprawowania opieki nad nimi, a zwłaszcza finansowania ich potrzeb.