W bieżącym roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się okresie od dnia 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.