Dwanaście firm jest zainteresowanych wykonaniem Studium Ekonomiczno-Techniczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Koncepcji Programowej z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Najniższą ofertę, na kwotę 13 148 226,45 zł, złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy. Najwyższą ofertę, na kwotę 26 543 788,68 zł, złożyła firma Value Engineering. GDDKiA na realizację zadania przeznaczyła 14 693 427,09 zł.