Od 10 maja br. w Wysocku Wielkim przy ul. Kościelnej 52 (parking przy GOK), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr VLIII/434/2022 z dnia 31.03.2022 r. wyznaczono miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników tzw. targowisko wiejskie.