Gmina i Miasto Raszków w ramach rozstrzygniętego w dniu dzisiejszym naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymała 8 mln 712 tys. 500 zł na przebudowę zbiornika wodnego „Kąpielka" w Pogrzybowie. Łącznie z pozyskanym wcześniej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln 750 tys. zł, to prawie 10,5 miliona zł na realizację tego priorytetowego zadania.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a otrzymane dofinansowanie ma charakter bezzwrotny.

W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa zbiornika "Kąpielka" do powierzchni lustra wody 6 ha (z 1,3 ha) w celu zwiększenia pojemności retencyjnej obiektu do 111 tys. m3, budowa ścieżki z kostki okalającej zbiornik, rozbudowa plaży, montaż oświetlenia oraz niezbędnego wyposażenia (m.in. aeratorów) i budowa instalacji OZE na potrzeby zasilania powstałej infrastruktury obiektu. Realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Prace nad dokumentacją trawają już półtora roku. Mamy nadzieję, że inwestycja rozpocznie się w pierwszych miesiącach 2022 roku.