Dziś ostatni dzień roku szkolnego i początek wakacji. Dla osób, które na wakacje nie wyjeżdżają, pozostają atrakcje naszego regionu. Dużą popularnością cieszą się szczególnie akweny wodne, w których jakość wody przebadali pracownicy ostrowskiego Sanepidu. 

Komunikat dotyczący jakości wody w kąpielisku LIDO w Antoninie oraz w miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Piaski – Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim i „Kąpielka” w Pogrzybowie na dzień 22.06.2015r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86 poz. 478) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny organoleptycznej stwierdza:

- przydatność wody do kąpieli w kąpielisku Staw Szperek "LIDO" zlokalizowanym w Antoninie, gmina Przygodzice,
- przydatność wody do kąpieli w miejscu wykorzystywanym do kąpieli "Piaski - Szczygliczka" zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim,
- przydatność wody do kąpieli w miejscu wykorzystywanym do kąpieli „Kąpielka” zlokalizowanym w Pogrzybowie, gmina Raszków.