Blisko 14 hektarów terenu przebadano w ramach badań archeologicznych związanych z budową drugiego etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu trasy S11. Znaleziono tu m.in. monety z czasów Wespazjana panującego od 69 r.n.e. Odkryto też 165 grobów popielnicowych.