Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 31 stycznia 2019 roku jedną z podjętych uchwał było zapowiadane wcześniej przez burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka zwiększenie środków do dyspozycji sołectw.

Dotychczasowa metoda obliczania była nieadekwatna – liczba mieszkańców, ich potrzeby i realia znacznie się zmieniły. Dostępne w latach ubiegłych środki były niewystarczające, co powodowało konieczność zwracania się w trakcie roku do burmistrza o dodatkowe fundusze, które nie zawsze były zagwarantowane – wyjaśnia zastępca burmistrza Agnieszka Sipka.

Środki dla wszystkich jednostek wzrosły z zaplanowanych na 1 stycznia bieżącego roku 244.086,00 zł do kwoty 486.786,00 zł (tj. o prawie 100%). Zgodnie z tym, co założyłem w swoim programie wyborczym chciałbym, aby mieszkańcy danej wsi mieli większy wpływ na to, co będzie realizowane w ich miejscowości. Jest to ukłon w ich stronę oraz zachęta do włączenia się w życie wsi. Dodatkowe fundusze pozwolą wprowadzić wiele cennych inicjatyw oddolnych – argumentuje burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.Od połowy marca rozpoczną się także wybory sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce. Dokładny harmonogram będzie dostępny w najbliższym numerze Gazety Skalmierzyckiej oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (zobacz harmonogram tutaj). Zachęcamy mieszkańców do jak najliczniejszego udziału!

Nowy podział środków na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

ŚRODKI W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

 PLAN 01.01.2019

 WZROST O

 KWOTA PO ZMIANACH

1.

Biskupice

10 343,00 zł

1 600,00 zł

11 943,00 zł

2.

Biskupice Ołoboczne

15 143,00 zł

 16 900,00 zł

32 043,00 zł

3.

Boczków

7 091,00 zł

13 800,00 zł

20 891,00 zł

4.

Chotów

11 082,00 zł

3 400,00 zł

14 482,00 zł

5.

Droszew

10 016,00 zł

6 000,00 zł

16 016,00 zł

6.

Fabianów

11 235,00 zł

15 400,00 zł

26 635,00 zł

7.

Gałązki Małe

2 863,00 zł

7 300,00 zł

10 163,00 zł

8.

Gałązki Wielkie

5 051,00 zł

 7 100,00 zł

12 151,00 zł

9.

Głóski

5 570,00 zł

5 300,00 zł

10 870,00 zł

10.

Gniazdów

2 592,00 zł

7 400,00 zł

9 992,00 zł

11.

Gostyczyna

8 194,00 zł

7 800,00 zł

15 994,00 zł

12.

Kościuszków

7 200,00 zł

5 800,00 zł

13 000,00 zł

13.

Kotowiecko

11 900,00 zł

8 400,00 zł

20 300,00 zł

14.

Kurów

3 693,00 zł

7 500,00 zł

11 193,00 zł

15.

Leziona

7 665,00 zł

10 200,00 zł

17 865,00 zł

16.

Mączniki

3 561,00 zł

12 900,00 zł

16 461,00 zł

17.

Miedzianów

2 133,00 zł

9 800,00 zł

11 933,00 zł

18.

Nowe Skalmierzyce

44 000,00 zł

 -

44 000,00 zł

19.

Ociąż

10 810,00 zł

17 800,00 zł

28 610,00 zł

20.

Osiek

2 948,00 zł

8 700,00 zł

11 648,00 zł

21.

Skalmierzyce

16 875,00 zł

15 200,00 zł

32 075,00 zł

22.

Strzegowa

10 719,00 zł

5 600,00 zł

16 319,00 zł

23.

Śliwniki

13 446,00 zł

18 600,00 zł

32 046,00 zł

 24.

Śmiłów

3 833,00 zł

9 900,00 zł

13 733,00 zł

25.

Trkusów

6 077,00 zł

4 900,00 zł

10 977,00 zł

26.

Węgry

7 902,00 zł

8 300,00 zł

16 202,00 zł

27.

Żakowice

2 144,00 zł

7 100,00 zł

9 244,00 zł

 

RAZEM

    244 086,00 zł

  242 700,00 zł

  486 786,00 zł