Miasto dofinansuje prace konserwatorskie w sześciu ostrowskich obiektach zabytkowych. Dotacje przyznawane są właścicielom kamienic i budynków użyteczności publicznej, które nie stanowią własności miasta. Miejską dotację otrzymały wszystkie zgłoszone budynki, a pula przeznaczona na konserwację ostrowskich zabytków wyniosła 150 tys. zł.