Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kształci młodzież w klasach mundurowych o profilu policyjnym i wojskowym. Na mocy porozumienia ostrowscy policjanci wspierają uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, profilaktyki oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją.