Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozów odpadów wielkogabarytowych w Gminie Odolanów w 2016 roku.