W sprawie średniej krajowej brak spójnych danych. W zależności od metodologii i ośrodka badawczego możemy zapoznać się z różnymi informacjami. Pełne dane dotyczą rzecz jasna ostatniego pełnego roku, gdyż obszerny raport z sytuacji w płacach w roku 2020 dopiero podlega badaniom.

Dane na temat wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce są regularnie publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowsze dane w tym zakresie pochodzą z 17 grudnia 2020 roku. W obwieszeniu prezesa GUS można przeczytać, że średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku wyniosła 5484,07 zł brutto1.

To o ponad 200 złotych więcej w stosunku do kwoty z listopada 2019 roku, kiedy to przeciętne wynagrodzenie było równe 5229,44 zł brutto. Wartość średniej pensji po okresie tendencji wzrostowej, która trwała prawie dekadę, wyhamowała, na co mają wpływ kłopoty na rynku spowodowane koronawirusem.

Widać to było po spadku przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy marcem a majem 2020 roku. Średnia krajowa wynosząca 5489,21 zł w marcu spadła do 5285 zł w kwietniu, aby obniżyć się jeszcze mocniej w maju – do wspomnianej już kwoty 5119,94 zł. Na szczęście w czerwcu kwota ta wzrosła do 5286 złotych, w lipcu do 5382 zł, a w październiku osiągnęła 5458,88 zł, co może zwiastować poprawę sytuacji.

Warto dodać, że pracownik z blisko 5500 złotych brutto dostaje na rękę około 3950 złotych. Pozostała kwota trafia do państwa. 

Pensja minimalna od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2800 złotych brutto. Pracownik otrzyma na rękę niewiele ponad 2 tysiące złotych.