Nie wszyscy szanują pracę i szczytne cele. Niektórzy patrzą iść na łatwiznę i łatwo się dorobić.