Interwencja świadka zapobiegła być może dużej tragedii, do której mogło dojść na skutek bezmyślności kierowcy pojazdu asenizacyjnego. Szambowóz prowadził bowiem pijany mężczyzna.