Po zmianie Prezesa CRK wydawało się, że temat spalarni śmieci w środku miasta zostanie porzucony, jednak nowy Prezes Marek Karolczak kontynuuje wizje swojego poprzednika o czym świadczy materiał zamieszczony na stronie CRK. Tymczasem we Wrocławiu odbywają się kolejne protesty przeciw budowie spalarni śmieci i pojawia się coraz więcej informacji o szkodliwości dla zdrowia ludzi i środowiska.

Na temat szkodliwości tego typu instalacji wypowiedział się w programie "Zielony Trójstyk" Dr inż. Sedler. Nie pozostawia on na spalarniach przysłowiowej suchej nitki. Główne konkluzje wywiadu są następujące:

➡️ Spalarnie emitują więcej CO2 i szkodliwych związków niż klasyczne elektrociepłownie węglowe. Najbardziej szkodliwym efektem spalania odpadów są dioksyny i furany, które są tysiące razy bardziej szkodliwe niż cyjanek potasu.

➡️ Skutki oddziaływania dioksyn się widoczne nawet po kilkudziesięciu latach. Dioksyny gromadzą się w ciele człowieka, są przekazywane przez matki wraz z płodem. W wielu miejscach przy spalarniach notuje się duży wzrost na zachorowań na raka.

➡️ Cząstki przenoszące dioksyny i furany są niewychwytywalne przez filtry, kumulują się w otoczeniu, w odległości kilkunastu , a nawet kilkudziesięciu kilometrów od spalarni. Bo czym wyższy komin, tym większy zasięg emisji.

➡️ UE przestała finansować spalarnie, a państwa europejskie wycofują się ze spalarni. Badania ciągłe dioksyn i furanów (np. w holenderskiej spalarni REC) wykazały, że faktyczne emisje są wielokrotnie większe niż normy europejskie.

➡️ Spalarnie będą niekorzystne finansowo dla mieszkańców ponieważ buduje się je na 25-30 lat, a już w 2030 roku 60% odpadów powinniśmy poddawać recyklingowi, a w 2030 roku 65%, inaczej czekają nas kary. Jeżeli spełnimy poziomy recyklingu to będziemy z kolei więcej płacić za spalanie.

➡️ Tzw. "alternatywne paliwo RDF" to nie jest żadne paliwo ekologiczne to paliwo szkodliwe ekologicznie - bo w wyniku spalania RDF powstają dioksyny i furany. RDF jest bardziej trujący niż węgiel i mniej wydajny energetycznie (licząc koszty jego wytworzenia).

➡️ W wyniku spalania odpadów powstaje toksyczny żużel (około 1/3 masy), który trzeba składować (np. w dawnych kopalaniach soli). Nie da się tego jednak robić na dłuższą metę, bo tylko jedna taka spalarnia, jak planowana na styku Wrocławia, wytwarza aż 60 tys. ton takich odpadów rocznie.

➡️ Spalarnie nie opłacają się mieszkańcom. Opłacają się tylko inwestorom i lobbystom, którzy popierają takie działania. To są miliardowe interesy. Samorządy wielu miast bezrefleksyjnie przyjmują przestarzałe rozwiązania z Zachodu.

➡️ Spalanie jest nieodpowiedzialne, szkodliwe społecznie, to wielkie zagrożenie, skutkujące zatruciem ziemi i płodów rolnych dioksynami i furanami. To nieodpowiedzialność i kpina ze zdrowego rozsądku. - podsumowuje dr inż. Bogdan Sedler.

 
Więcej artykułów na ten temat: 

Czy w pobliżu spalarni śmieci spadną ceny nieruchomości? będą rekompensaty? 59 pytań do Beaty Klimek od radnego.

Spalarnia śmieci - władze miasta kpią z mieszkańców? Radny chce nowych konsultacji społecznych.

Wraca temat kontrowersyjnej inwestycji w centrum miasta!