Zakres szkolenia dotyczył między innymi ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez podmioty KSRG. W trakcie szkolenia omówiono zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne, zastosowanie środków ochrony indywidualnej, stosowanie urządzeń i technik pomiarowych, technik kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych, a także prowadzenie działań ratowniczych oraz dekontaminacji.