Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz części praktycznej na wyrobisku pożwirowym. Podczas części praktycznej prowadzono działania gaśnicze z na bezpośrednio palący się gaz.