Ilość sklepów w Ostrowie w ostatnich latach nieustająco się zwiększa. Zakupy możemy zrobić praktycznie na każdym rogu. Jeszcze 20-30 lat temu w naszym mieście codzienne zakupy wyglądały całkowicie inaczej. Cofnijmy się w czasie kilka dekad wstecz i na archiwalnych fotografiach zobaczmy jak przed laty wyglądały ostrowskie sklepy i zakupy w "Megasamie", "Piaście" czy "Apollo", czyli w sklepach spółdzielni "Społem".

Jeszcze kilkanaście lat temu rolę prawdziwego centrum handlowego w Ostrowie spełniał tzw. "Megasam" przy ul. Wrocławskiej. Budynek Megasamu wyróżniał się na architektonicznej mapie Ostrowa. Otwarcie "Megasamu" przypada na 1979 r.. Sklep o powierzchni użytkowej 4.174 m2. był wówczas największą placówka handlową w ówczesnym województwie kaliskim!

Historia spółdzielni sklepów pod aktualną nazwą "Grosik" sięga jeszcze kilka dekad wstecz. Po zakończeniu II wojny już 23.03.1945r. na Strzelnicy Miejskiej 45 osób założyło Powszechną Spółdzielnię Spożywców. W tym roku działały 4 sklepy oraz piekarnia. Spółdzielnia liczyła 1294 członków. W 1949 r. Spółdzielnia posiadła już 37 sklepów, palarnię kawy, masarnię, piekarnię, ciastkarnię oraz rozpoczęła działalność gastronomiczną. W 1958r. zorganizowano pierwszy sklep samoobsługowy, a w dwa lata później sprzedaż preselekcyjną. W 1975r. ostrowska spółdzielnia zrzeszała 10 tys. członków, prowadziła 88 sklepów i 6 punktów sprzedaży drobno detalicznej, posiadała 8 piekarń, masarnię i zatrudniła 1500 osób.

W latach transformacji 1989-92 "Społem" PSS w Ostrowie Wlkp. straciła wiele punktów sprzedaży: ze 112 w 1989r. do 44 w 1992r., w gastronomii z 52 zakładów do 10. Od 2004r., systematycznie modernizowane są placówki spółdzielni "Społem". Stworzona została sieć pod nazwą "Grosik".